STEN SOM MATERIAL

Bearbetningen av sten skiljer sig inte från bearbetningen av trä på annat sätt än genom att verktygen måste anpassas till materialets större hårdhet och hanteringen till dess större tyngd. Vi tar ut råblock i naturen som ramsågas till skivor och sen förädlas genom hyvling, slipning och polering.

Liksom för olika träslag finns det för varje stensort en rad specifika egenskaper:
* klyvplan och spänningsfält utmed vilka stenblocket låter sig delas
* strukturer i form av avlagringar och glidningar som tecknar sig olika beroende på hur vi lägger snittet
* minerologiska sammansättningar och kristallformer som ger variationer i färg, kornstorlek och hårdhet

Sten har dålig böjhållfasthet och hög tryckhållfasthet och ger en arkitektur där delarna staplas på varandra i tunga och orörliga konstruktioner och där murverk och bjälklag måste avlastas genom tryckfördelade bågar och valv. Med dagens armerade betong och stål som dominerande konstruktionsmaterial har sten blivit ett beklädnads- och beläggningsmaterial. Sten ger oss en valfrihet i färg, yta och mönster som är unik.